Bu el kitabı, proje ortaklarının deneyimlerine ve topladıkları en iyi uygulama örneklerine dayanarak, bir girişimcilik kafesi kurmak isteyen herkese E-CAFÉ’nin hazırlanması ve işletilmesi için kılavuzlar ve ipuçları sağlayacaktır.


E-CAFÉ konseptinin AB genelinde veya dünyanın herhangi bir yerinde minimum çabayla kolayca ve başarılı bir şekilde çoğaltılabilmesi için “ücretsiz franchise el kitabı” eşdeğerine benzer bir Operasyonel El Kitabı

El Kitabı, aşağıdaki konular hakkında bilgilendirici ve pratik bilgiler ve içgörüler içerir; el kitabı, ihtiyaçlarınızla en alakalı bölüme doğrudan atlayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır!

1.
Girişimcilik kafe projesi

2.
Bir girişimcilik kafesi açın

3.
Öğretmen bulma

4.
E-kafeler için pazarlama stratejileri

5.
Finansman seçenekleri ve sponsorlar

6.
Girişimcilik kafelerinin en iyi uygulamaları

7.
E-kafeler için araçlar ve kaynaklar

8.
“Daha fazla bilgi” bağlantıları